Tư vấn ăn uống thực dưỡng tại Chùa Long Hương

Thông báo ngày “Tư vấn ăn uống thực dưỡng” tại Chùa Long Hương

Thông báo ngày "Tư vấn ăn uống thực dưỡng" tại Chùa Long HươngThông báo ngày “Tư vấn ăn uống thực dưỡng” tại Chùa Long Hương
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử gần xa,
Sau thời gian tạm ngưng nhân dịp Tết Giáp Ngọ, Chùa Long Hương tiếp tục hoạt động “Tư vấn ăn uống theo phương pháp Thực dưỡng Ohsawa” do Thầy trụ trì – Đại đức Thích Tuệ Hải trực tiếp hướng dẫn.
Thời gian bắt đầu vào ngày thứ Bảy mồng 9 Tết tức ngày 08/02/2014. Sau đó, mỗi thứ Bảy hàng tuần, Chùa Long Hương vẫn tiếp tục “Tư vấn ăn uống theo phương pháp Thực dưỡng Ohsawa” như thường lệ.
Thay mặt Tăng chúng Chùa Long Hương.
Trân trọng thông báo!

Trụ trì – Tỳ kheo Thích Tuệ Hải

Bài viết liên quan