Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Đối với hàng thực phẩm đổi trả và hoàn tiền trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày mua trên hóa đơn

Đối với hàng điện gia dụng không áp dụng đổi trả hàng

Chi tiết liên hệ: 0979955150