Chính sách than toán

Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD)

Hoặc thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng