Chính sách mua hàng

Chính sách mua hàn

Bước 1: Truy cập trang web https://thucduong.org để lựa chọn sản phầm cầm mua

Bước 2: Vào sảm phẩm muốn mua rồi ấn vào thêm vào giỏ hàng, chọn xong tất cẩ sản phẩm cầm mua ta ấn vào giỏ hàng để thanh toán.

Bước 3: Nhập thông tin liên hệ lên bảng hướng dẫn điền chi tiết bên dưới khi ấn vào giỏ hàng, khai đúng tất cả các thông tin trên để Của Hàng Thực Dưỡng Bà Loan tiến hàng liên hệ giao hàng

Bước 4: Xem lại thông tin đặt hàng cho đúng rồi ấn nút gửi cho chúng tôi để tiến hàng giao hàng