Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành đối với đồ gia dụng bảo hàng 1 năm kể từ ngày bán

Đối với thực phẩm thì không áp dụng bảo hành