Tôn giáo và phương pháp Ohsawa?

Tôn giáo và phương pháp Ohsawa? – giáo giúp gì cho phương pháp Ohsawa và phương pháp Ohsawa giúp gì cho tôn giáo?

Nhiều tôn giáo đã hiện hữu trên trái đất này hàng mấy ngàn năm. Và khi đã có khả năng tồn tại một thời gian dài đằng đẵng như thế thì bản thân tôn giáo ai cũng biết là nó có thực lực. Và đã có thực lực thì nó hiên ngang giúp đỡ chớ không cần ai giúp đỡ cho mình. Thế nhưng ngày nay cái khổ về bệnh hoạn không từ chối vi hành bất cứ một lãnh địa nào ngay cả trong tôn giáo. Vì sao? Ngày xưa con người sống theo luật “thân thổ bất nhị” một cách tự nhiên nên sức khỏe hầu như không ai là không có. Từ đó, thượng tầng kiến trúc trí tuệ, mọi người dễ thành tựu trong tôn giáo của mình. Và chúng ta không ngạc nhiên khi biết qua sử sách là bấy giờ có nhiều thánh nahan, hiền giả xuất hiện ở đời. Còn ngày nay, những bậc ấy sao mà hiếm thế! Té ra con người ngày càng văn minh thì cơ sở sinh học làm nền tảng cho sức khỏe đã bị bỏ qua, không ai them đếm xỉa gì đến. Sự rối loạn sinh học tất đưa đến rối loạn sinh lý và tâm lý, tâm linh. Tòa lâu đài nào cũng vậy, có ai xây dugnwj trên cát không móng bao giờ. Ngày nay chúng ta hiếm thấy xuất hiện các bậc đại trí cũng vì lẽ ấy chăng?

Phương pháp thực dưỡng Ohsawa

Phương pháp thực dưỡng Ohsawa

Thế là tôn giáo một mình không đứng vững nữa rồi và đi đến chỗ đầu hàng khoa học trên lãnh vực cơ bản là sức khỏe. Chứng minh cho điều này là chúng ta thường thấy nhiều thầy tu bệnh hoạn không tự chữa được mà phải vào nhà thương lụy của các thầy khoa học.

Còn phương pháp Ohsawa thì sao? Ngoài công cuộc lớn lao là phụng sự vô phân biệt con người trên hai bình diện thể xác và trí tuệ một cách thực tiễn và độc đáo, nó có thể còn giúp cho các tôn giáo lấy lại tư thế tâm linh siêu việt của mình đang bị chao đảo. Nếu không thì con đường “mạt pháp” qảu là đúng quá đi, khi nói về đạo thời đại ngày nay. Chúng ta hãy nghe Tiên sinh nói vấn đề này trong “Châm cứu và Triết học Viễn Đông”.

Vào thời chúng ta, đường, cà phê, khoai tây, và trái cây ngoại nhập cùng với những thuốc thang công nghệ và khoa phân tâm, đã xâm lấn chốn tu hành. Không có gì phải ngạc nhiên rằng sao cái chân tâm đã hoàn toàn mất dạng.

Bài viết liên quan