Giới thực dưỡng Ohsawa làm lễ giỗ tiên sinh?

Giới thực dưỡng Ohsawa làm lễ giỗ tiên sinh? Chúng tôi lấy làm lạ là tại sao hằng năm, người trong giới Thực dưỡng Ohsawa không làm lễ kỷ niệm sinh nhật Tiên sinh mà làm kỵ giỗ. Điều này khiến cho nhiều người nghĩ rằng, không biết Ohsawa có bà cao, ruột rà gì với giới thực dưỡng Việt Nam không?

Thật ra Ohsawa là người Nhật, không có bà con ruột thịt với người Việt Nam ta, cũng như các ngài Chúa, Phật, Khổng, Lão, Mohamet,..vậy. Nhưng ở bên Nhật, bà Lima hồi còn sinh tiền, chắc là làm kỵ giỗ vì Tiên sinh là phu quân của bà. Ở Việt Nam, người ta làm kỵ giỗ người. Điều này khi ai đó hỏi chúng tôi tại sao làm thế thì mình không biết trả lời sao cho ổn thỏa.
Chúng tôi thiết nghĩ, Tiên sinh Ohsawa là một bậc vĩ nhân của thế giới, một bậc tổng sư trong đạo pháp giác ngộ chân lý của cuộc đời và vũ trụ thì ngày sinh nhật, ngay cả của một chúng sinh tầm thường cũng là trọng đại, huống chi là của Người. Làm giỗ Nguyễn Du, làm giỗ Nguyễn Trãi chỉ có trong dòng dõi của những vị ấy, chứ dân tộc ta thì chỉ kỷ niệm ngày sinh nhật của các vị mà thôi.
Vậy ai muốn làm gì thì làm, nhưng chúng tôi chỉ kỷ niệm ngày sinh của vị đạo sư của mình, cũng như trong Phật giáo có ngày trọng đại là Phật đản và trong đạo Chúa thì có ngày Mừng Chúa giáng sinh.

Bài viết liên quan