Sale
Cháo gạo lứt tổng hợp 200g Thực Dưỡng Bà Loan
Cháo gạo lứt tổng hợp 200g Thực Dưỡng Bà Loan

Cháo gạo lứt tổng hợp 200g Thực Dưỡng Bà Loan

25,000 VND

Thành phần gồm

 • Gạo lứt đỏ
 • Gạo lứt đen
 • Gạo lứt điện biên
 • Đậu lăng
 • Đậu gà
 • Hạt kê
 • Đậu đỏ
 • Hạt sen

Cháo gạo lứt tổng hợp 200g Thực Dưỡng Bà Loan

Thành phần có trong gói cháo tổng hợp như sau:

 • Gạo lứt đỏ
 • Gạo lứt đen
 • Gạo lứt điện biên
 • Đậu lăng
 • Đậu gà
 • Hạt kê
 • Đậu đỏ
 • Hạt sen
Cháo gạo lứt tổng hợp 200g Thực Dưỡng Bà Loan

Cháo gạo lứt tổng hợp 200g Thực Dưỡng Bà Loan

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.