Phân định âm dương món ăn thức uống

Phân định âm dương món ăn thức uống theo sổ tay dưỡng sinh Ohsawa thầy Thích Tuệ Hải

Âm có ký hiu ()

▼▼▼Âm hơn hết

▼▼Âm nhiều

Âm

Âm dương trong món ăn thức uống

Âm dương trong món ăn thức uống

Nguyên lý âm dương

Nguyên lý âm dương

Dương có ký hiu ()

∆∆∆Dương hơn hết

∆∆Dương nhiều

Dương

Âm dương trong món ăn thức uống

Âm dương trong món ăn thức uống

Bài viết liên quan