Đang ăn dưỡng sinh thì đi du lịch phải làm sao?

Đang ăn dưỡng sinh thì đi du lịch phải làm sao?

Nên đem theo gạo rang để chế nước sôi vào cho thành cơm hoặc cháo để ăn với mè nguyên hột, không trộn muối. Ăn gạo rang hay cháo gạo rang phải kèm với mè để không bị bón. Nếu không có gạo rang có thể ăn cơm trắng với rau chấm muối (nếu không có nước tương tamari).

Theo sổ tay dưỡng sinh ohsawa

Bài viết liên quan