Biến chứng cấp tính và mãn tính do tiểu đường

Biến chứng cấp tính và mãn tính do tiểu đường – Đái tháo đường có thể gây lên những biến chứng cấp tính và biến chứng mãn tính (lâu dài)

Với biến chứng cấp chủ yếu là bạn nên theo dõi và kiểm soát mức đường huyết quá thấp (hạ đường huyết) và quá cao (tăng đường huyết)

Bài viết liên quan