Triết lý y học viễn đông Huỳnh Văn Ba

riết lý y học viễn đông là cuốn sách của Giáo sư người Nhật, George Ohsawa, người dịch Huỳnh Văn Ba viết về tư tưởng triết học, y lý Đông phương mang tính thực tiễn cao, xưa nay chưa từng có.

Đây là quyển sách quan trọng nhất về mặt lý thuyết của tiên sinh Ohsawa, ngoài cuốn phương pháp Trường sinh và đạo Thiền – “Zen macrobiotic” (thiên về thực hành, khi Người truyền bá triết học Đông phương qua Âu – Mỹ. Cuốn sách được xuất bản bởi NXB Văn Hoá Thông Tin, kích thước 13 x 19 cm, 213 trang, Công ty văn hóa và dịch vụ Hương Trang phát hành.

Triết lý y học viễn đông Huỳnh Văn Ba

Triết lý y học viễn đông Huỳnh Văn Ba

Đôi lời của dịch giả Huỳnh Văn Ba.

Đã là con người, ai mà chẳng có ước mơ. Có điều làm sao để biến ước mơ thành hiện thực. Cuốn sách này của Tiên sinh Ohsawa là một pháp môn thù thắng giúp chúng ta thỏa được ước vọng thâm sâu đầy nhân tính của mình. Dầu là bệnh hoạn ngặt nghèo hết phương chạy chữa, dẫu là những khó khăn khó vượt bởi kinh tế cản ngăn, dầu là những tri thức triết học, tôn giáo bấy lâu nay căng thẳng đưa ta vào ngõ cụt. Và còn biết bao nhiêu bối rối trong cuộc sống của mình mà khó một ai có nguy cơ ngoại lệ. Chúng ta hãy đọc kỹ sách, suy ngẫm và nhất là thực hành. Kết quả sẽ không phải là một thành tựu vu vơ và đức tin không phải là thứ nằm trong tay ngoại cành. Tiên sinh xác quyết, hạnh phúc, tự do và thực ngã sẽ tự nhiên hiện tiền trong những ngày không xa. Vấn đề cốt tủy chỉ là thực hành nghiêm ngặt và thầm lặng nghĩ suy. Rồi nhất định sẽ không còn cái gì là bế tắc, là không thể được trong niềm tin sống nghèo.

Cuốn sách này gồm 7 chương và 2 phụ lục sau:

Chương 1: Dẫn nhập: Y học hay đức tin?

Chương 2: Một phân loại thực tiễn, biện chứng

Chương 3: Vô song nguyên lý của khoa học và triết lý viễn Đông

Chương 4: Nguồn gốc con người

Chương 5: Y học viễn Đông

Chương 6: Trật tự vũ trụ và cấu tạo con người

Chương 7: Năng lực tối cao của trí phán đoán

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Bài viết liên quan