Sách ebook thoát khỏi ung thư

Sách ebook thoát khỏi ung thư – Bill Henderson & Bác sĩ Carlos M. Garcia

MỤC LỤC
Lời người dịch
Miễn trừ trách nhiệm
Ý kiến bạn đọc
Lời nói đầu
Lời tựa

  • Chương 1 Giới thiệu chiến thắng cuộc chiến ung thư
  • Chương 2 Môi trường ung thư
  • Chương 3 Ung thư là gì?
  • Chương 4 Điều tri ung thư
  • Chương 5 Tự điều trị
  • Chương 6 Phòng khám
  • Chương 7 Những phương pháp điều trị khác bạn cần phải biết
  • Chương 8 Kim loại nặng và chelation

Phụ lục A Các nguồn tài liệu
Sổ tay 1 Ngưng lão hóa bằng chế độ ăn
Sổ tay 2 Ngưng lão hóa bằng tập luyện
Sổ tay 3 Chiến thắng tiểu đường
Sổ tay 4 Chữa đau lưng
Phụ lục B Bổ sung của người dịch

 

Bài viết liên quan