Phương pháp thực dưỡng Ohsawa còn hợp thời?

Phương pháp thực dưỡng Ohsawa còn hợp thời? Tôi có một ông em làm bác sỹ, hắn nói rằng sách Ohsawa xưa rồi và phương pháp này không còn hợp thời, điều này theo ông nghĩ có đúng như khi nói về những tôn giáo thời cổ hay các ý thức hệ đã qua hay không?

Chúng tôi thường nói giới bác sỹ thường kỵ phương pháp Ohsawa. Họ có thể giơi thiệu quả chuối hột ngâm rượu hỗ trợ điều trị bệnh này bệnh nọ trên thông tin đại chúng, chớ về phương pháp Ohsawa thì hầu như không đả động tới ngay cả người đã từng thành danh nhờ phương pháp này. Rồi khi không thể không cần thì họ né né qua một chút, như ngoài việc uống thuốc chúng ta cần phải chú ý đến cách ăn uống cho hợp lý mà chả nói thêm, hợp lý là hợp lý như thế nào, cái tên Ohsawa hầu như gạt qua một bên. Theo chúng tôi nghĩ thì cái thái độ đó chưa làm thiệt hại nhiều bệnh nhân đang lâm vào con đường bế tắc mà tước hết gây cho họ một sự thiệt thòi lớn vì sẽ mất đi một phương tiện có thể một ngày nào đó đáp ứng khao khát của chính mình.

Còn nói về cái xưa, cái cổ, cái không còn hợp thời khi nói về cái gì thuộc ý thức hệ thì được vì tư tưởng con người luôn luôn chuyển biến cho hợp với nhu cầu của thời đại. Ví dụ về cái học, ngày xưa ông cha ta làm sĩ tử chỉ cần rành tứ thư, ngũ kinh, không phạm trường quy những thứ quá ư là phong kiến là có thể chiếm lấy bảng vàng, rồi võng anh đi trước, võng nàng theo sau để vinh quy bái tổ. Nhưng ngày nay đâu ít ỏi đến thế, kỳ cục đến thế vì biết bao nhiêu bộ môn đang dàn hàng ngang chào đón mà mỗi bộ môn chiều sâu của nó không biết dò đến đâu và sự thành công, người ta thường đánh giá trên hình diện kinh tế, cái đạo đức phải nhwuongf chỗ cho những vấn đề cấp bách thuộc vật chất hơn.

Phương pháp Ohsawa cũng có cái quan điểm, cái triết ý, cái vũ trụ quan, vậy nó cũng phải chịu cái quy luật đào thải của thời gian chứ. Chúng tôi xin đáp, phương pháp này, Tiên sinh cho rằng nó rất cổ, cổ điển mấy nghìn năm. Chỉ vì người ta đã lãng quên nó trong một thời gian dài, dài cũng không biết bao nhiêu thế kỷ mà thiên hạ không ngờ đấy thôi. Mãi cho đến cuối thế kỷ thứ 20, nhờ công của tiền bối và Ohsawa là người có công tổng hợp và phát trienr rộng trên bình diện tinh thần, nó mới được xuất đầu lộ diện cái chất liệu tinh túy. Nó cổ đấy nhưng không lỗi thời vì cái ăn có bao giờ hợp thời? Không những hợp thời mà còn quá hợp thời là đằng khác. Vì sao? Vì cái ăn thông thường của con người thời nay suy thoái đến mức đưa đến biết bao bệnh ngặt nghèo, không lối thoát rồi thì bệnh nhân đành buông xuôi trước ngưỡng cửa cuộc đời. Phương pháp Ohsawa đã đến rất rất kịp và sẽ trụ thế vĩnh viễn đến tương lai như bao tôn giáo và học thuật phương Đông vì nó đem lại sức khỏe và tinh thần, nó mang tính chất đạo đức thật sự rồi cũng là con đường tiến về đúng nẻo giải thoát và cụ thể nhãn tiền, không phải chờ đợi mông lung đến năm cùng tháng tận.

Đó là chưa nói nó sẽ giúp cho Khoa học khai phá những lãnh vực chưa biết giải quyết ra sao cho ổn thỏa (vì họ chỉ nhắm đến vấn đề tìm hiểu sự kiện như thế nào chớ hai chữ tại sao thì họ thua) cùng giúp cho tôn giáo lấy lại uy thế siêu việt của mình, bấy lâu nay vì mất đi cơ sở sinh học thiên nhiên nên hầu như không còn mấy sinh lực mà đành nằm trong vòng giáo thuyết.

Bài viết liên quan