Không cần ăn cơm gạo lứt mà vẫn khỏe mạnh?

Tại sao có nhiều người không cần ăn cơm gạo lứt mà vẫn khỏe mạnh, có khi còn trường thọ nữa là đằng khác?

Đây không phải là một vấn đề khó hiểu vì cơ thể những người ấy tiên thiên vốn quân bình trong lòng mẹ nên sau này ra đời, dầu có ăn uống những thực phẩm bất toàn họ vẫn có thể vượt qua bệnh tật trong một thời gian dài. Điều ấy nói lên vấn đề thai giáo tức vấn đề quân bình trong bào thai mẹ rất quan trọng, quan trọng cả tỉ lần khi con người ra khỏi lòng mẹ.

Tuy thấy có những người được tố như vậy, nhưng chúng ta không nên bắt chước vì chắc gì ta được thai giáo như thế. Mà dầu cho có được như thế đi chăng nữa thì theo Ohsawa, những người ấy cũng khó mà đạt đến số điểm 100 theo bảng trắc nghiệm về sức khỏe của Tiên sinh. Ohsawa hằng nhấn mạnh , nếu không theo đúng phương pháp thực dưỡng này thì người ta không thể nào đạt đến số điểm tuyệt đối trên.

Bài viết liên quan