Vừa uống thuốc Tây, vừa ăn gạo lứt có được không?

Vừa uống thuốc Tây, vừa ăn gạo lứt có được không? Như người bị bệnh phổi, tiểu đường, bướu… dang dùng thuốc Tây; Nếu bỏ thuốc Tây mà ăn gạo lứt, lỡ không bớt bệnh mà còn nặng thêm, bác sỹ sẽ không chữa trị cho thì làm thế nào đây?

Theo chúng tôi biết, thì nếu theo thuốc Tây mà thấy hiệu quả thì họ đâu có bỏ nó. Còn như không ăn thua gì thì nuối tiếc nói làm chi cho khổ cái tấm thân cùng tốn bạc hao tiền. Vậy nếu mình thật lòng muốn thay đổi một phương thức khác thì nên dần dần từ giã cái cũ, chứ nếu cắt ngang thì sợ sốc thôi chứ không nên dùng nước đôi vì hai cách chữa trị trên chống trái nhau như việc uống nước nhiều, nước ít chẳng hạn. Hơn nữa, khi quyết định đi theo một con đường nào đó thì mình phải tìm hiểu cho rõ lý thuyết vì “Lý thuyết mà không thực hành được thì vô bổ, còn thực hành mà không lý thuyết hướng dẫn thì hiểm nguy” (G.O). Một khi đã rõ lý thuyết rồi thì ta không còn sợ gì nữa.

Cơm gạo lứt muối mè cách nhai

Cơm gạo lứt muối mè cách nhai

Ngoài ra, khi theo phương pháp Ohsawa thì cái mục đích cuối cùng là mục đích của các tôn giáo, nếu triệt để thì có thể thành tựu, tốn tối thiểu 10 năm (Triết lý y học Viễn Đông, G.O), một thời gian mà khi so sánh với các tôn giáo ta có thể thấy không đến nỗi mòn mỏi. Riêng về mặt để hỗ trợ hỗ trợ điều trị bệnh thì tùy theo bệnh nhẹ nặng ta có thể thấy thuyên giảm từ 3 ngày đến 5, 10 ngày còn dứt có thể 2-3 tháng (với điều kiện ăn uống đúng phương pháp). Thời gian thẩm định không quá dài, sợ gì không còn cơ hội lệ thuộc bác sỹ. Họ là những người, ngoài y đức có hay không khỏi bàn, ai cũng bắt bệnh nhân trả tiền công khám. Miễn là có tiền, hễ ông này chê thì ta kiếm ông khác, không mợ thì chợ vẫn đông, sợ gì họ bỏ mà lo.

Theo Huỳnh Văn Ba biên dịch từ G.O

Bài viết liên quan