Tuổi thọ với phương pháp thực dưỡng Ohsawa

Tuổi thọ với phương pháp thực dưỡng Ohsawa – Nhiều người thường cứ hỏi tôi: ông Ohsawa đề ra một phương pháp cho con người sống thọ mà sao ông mới đến 74 đã ra đi sớm thế! Tôi không biết trả lời sao cho ổn, xin ông giải đáp giùm!

Đáp: Nhiều người cứ nghĩ rằng sống thiệt lâu, cỡ bát thập trở lên mới thọ. Đó chỉ là cái thọ theo hình tướng chứ không  phải thực chất tỏng tâm tưởng. Chúa Jesus sống có ba mưới mấy năm và Chúa muốn đi đến đồi Golgtha để chụi đóng dinh chuộc tội cho loài người, ai bảo nggaif chết yểu? Còn có người sống đến tuổi quá cao mà vẫn còn quằn quại nuối tiếc cuộc sống vì chưa làm xong một ước nguyện nào đó thì ai bảo là thọ.
Thành thử sống kể như thọ là khi cong người đã làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Chúng ta há không từng nghe ông già bà cả thường bảo: “Tui bây mà chưa có vợ có chồng thì tao không thể nhắm mắt được!” Ta có thể nói, người nào không sợ chết là người sống thọ. Đối với họ, chết là đi từ một chỗ này đến chỗ khác, cũng như chúng ta ngày nay đi Tây đi Tàu, thế thôi. Một nhà sư sắp tịnh, đệ tử hỏi: Sư phụ chết rồi đi về đâu? Thầy “hứ” một tiếng, buông câu kệ “ngẩn người”:

“Thập phương chư quốc độ

Hà xứ bất vi gia!”

(Mười phương các cõi nước

Chỗ nào chẳng là nhà!)

(Thiền Uyển Tập Anh)

Còn Ohsawa thì sao? Ta thấy công nghiệp của Tiên sinh, có thể nói một vĩ nghiệp đúng hơn, hoàn tất đâu đấy cả rồi. Lý thuyết qua Anh và Pháp ngữ, Nhật ngữ kể hàng mấy trăm đầu sách, rồi biết bao tạp chí, nguyệt san. Cơ sở chế biến, trung tâm thực hành, trại hè giảng dạy, đệ tử vô số… Trên thế giới, cơ sở Ohsawa rất nhiều và ngày nay tại Việt Nam những nơi phổ biến sản xuất thực dưỡng dinh dưỡng về phương pháp này đâu phải là ít! Mươi năm trước ngày mất, Tiên Sinh tiên đoán mình sẽ ra đi trong các năm tới. Tất cả như đã sẵn sàng và trước 3 giờ ngày định mệnh, Tiên Sinh còn đi thuyết giảng. Sự ra đi coi như đến một chỗ khác có đệ tử thỉnh cầu, thế thôi. Thời gian của những bậc đạt ngộ đâu có phân cách đời này đời sau mà như một đường thẳng thông thường không đứt quãng. Chúng ta sống trong thời gian của một kiếp người không thông được con đường vô tận này nên mới có vấn đề thọ, yểu.
Và để kết luận, ta có thể nói thọ hay yểu là tròn ước nguyện hay chưa mà thôi!

Bài viết liên quan