Tôi có một người bạn bị bướu ung thư trong phổi

Tôi có một người bạn bị bướu ung thư trong phổi, Tây y ngại phẫu thuật và anh bạn tôi chịu chuyển qua phương pháp thực dưỡng. Nhưng rồi không biết sao, bệnh anh ta nặng thêm, vậy thì phương pháp Ohsawa đôi khi cũng đầu hàng một chứng bệnh quá ngặt nghèo nào đó chứ!
Tôi có một người bạn bị bướu ung thư trong phổi.

Bướu ung thư trong phổi

Bướu ung thư trong phổi


Đáp: Theo sách vở của Tiên sinh Ohsawa thì không có bệnh nan y trên cõi đời này, và theo tôi hiểu thì câu nói ấy không sai! Có chăng là khả năng tự chữa của người bệnh còn sơ hở và bệnh trạng đang rơi vào giai đoạn không phải muộn màng mà quá muộn màng! Câu nói “còn nước còn tát” mà một ông thầy tu nào đó nói ông rất ghét vì làm hao tốn bạc tiền mà kết quả chắc chắn không khả quan, đó là vì ông ấy không biết phương pháp Ohsawa đấy thôi! Phương pháp này áp dụng đâu có tốn kém gì, chỉ chịu khó một chút là xong. Nào ăn số 7 kỷ, nào dùng những món thực dưỡng đặc trị mà rẻ tiền, nào nhịn ăn khi ăn được hoặc không ăn được, thân nhân đừng o ép phải ăn cho “lại sức”. Có ba cái không cần phải dạy phải ép uổng ai, tự họ biết mà xử sự, đó là cái sợ, cái ăn và vấn đề về giới tính. Chắc ai cũng rõ. Tôi từng biết có những người con, đứa đè, đứa nắm cẳng nắm chân, đút đổ đồ ăn vào miệng người mẹ ốm o đang vùng vẫy không chịu ăn đấy! Bệnh đã khổ rồi, không muốn ăn mà dùng cường lực ép phải ăn thì không biết khổ đến bao nhiêu!
Điều chúng tôi muốn nói thêm là, ăn theo phương pháp Ohsawa là chắc chắn được cải thiện, còn cải thiện không nhiều thì phải xem lại việc áp dụng của mình có đúng đắn chưa, phải tìm người có kinh nghiệm để được tư vấn trong thời gian khoảng mươi ngày trở lại, đừng để dây dưa nhiều tháng vì nếu người bệnh áp dụng đúng đắn thì khoảng một tháng là quá nhiều để thấy phấn khởi. Còn như có một ca nào đó lì lợm, không chịu ra đi thì ta cũng nên tìm những người đi trước và thực hành thành công mà xin tư vấn đê hy vọng họ tìm thấy một chỗ sai sót nào đó của ta hay không!

Bài viết liên quan