Sale
Bánh chưng gao lứt Thực Dưỡng Bà Loan
Bánh chưng gao lứt Thực Dưỡng Bà LoanBánh chưng gao lứt Thực Dưỡng Bà LoanBánh chưng gao lứt Thực Dưỡng Bà Loan

Bánh chưng gạo lứt Bà Loan

90,000 VNĐ 70,000 VNĐ

Bánh chưng gạo lứt Bà Loan 

Khích thước bánh 14x14cm

Nguyên liệu: Gạo lứt đỏ, Gạo lứt nếp, Đậu lăng, Đậu gà.

Lá rong gói bánh 4 cái, và lá lót

Lạt bộc 6 cái

Category:

Bánh chưng gạo lứt Bà Loan

Bánh chưng gao lứt Thực Dưỡng Bà Loan

Bánh chưng gao lứt Thực Dưỡng Bà Loan

Bánh chưng gao lứt Thực Dưỡng Bà Loan

Bánh chưng gao lứt Thực Dưỡng Bà Loan

Bánh chưng gao lứt Thực Dưỡng Bà Loan

Bánh chưng gao lứt Thực Dưỡng Bà Loan

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.