Sinh lão bệnh tử với phương pháp thực dưỡng

Sinh lão bệnh tử với phương pháp thực dưỡng – Người ta thường nói “Sinh Lão Bệnh Tử” là bốn cái khổ khắc nhiệt của cuộc đời, vậy Phương Pháp Thực Dưỡng Ohsawa có giúp người ta thoát khỏi chúng hay không?

Đáp: Bất cứ hiện tượng nào ở trong cuộc đời tương đối đều phải trải qua bốn giai đoạn này, bởi vì hiện tượng Dịch chuyển không bao giờ đứng yên. Giòng sông tự nhiên không bao giờ ngừng chảy và chính sự biến chuyển ấy mà thấy có thời gian và mới có già đi và hủy hoại. Chúng ta thử nghĩ, nếu cuộc đời trên thế gian mà không có luất tắc tự nhiên này thì thiên hạ khổ biết bao nhiêu. Một người nữ ma lúc nào cũng cớ mơn mởn 16 cái xuân xanh dù đã đến tuổi 70, 80 chẳng hạn thì kỳ cục biết bao nhiêu! Rồi sống hoài thì trái đấy vốn hữu hạn  làm sao dung nổi cái vô hạn là sự bất tử về thể xác của muôn loài.

Sinh lão bệnh tử

Sinh lão bệnh tử


Vậy cái khổ đúng nghĩa của các hiện tượng trên là sự đảo lộn trật tự, tức thành “Sinh, bệnh, lão, tử” Con người sinh ra đã bệnh từ trong bào thai hay ra đời chưa già mà phải mang lấy bệnh hoạn triền miên rồi cái giá không cần phải tới thời cao tuổi mới xuất hiện. Những ai từng có thân nhân bệnh hoạn tất thấy hiện tượng già trước tuổi này.
Và Phương Pháp Thực Dưỡng Ohsawa là lập lại trật tự hoàn hảo của đất trời. Những bà mẹ ăn uống đúng phép tức quân bình âm dương trong thực phẩm thì đứa con sinh ra chắc chắn được khỏe mạnh và nhất là thông minh dĩnh ngộ. Phương Pháp thực dưỡng này còn gọi là “Trường Sinh” (Macrobiotics) nghĩa là giúp cho con người sống khỏe, sống thọ theo đúng quy định tuổi dài tốt nhât của chủng loại mình. Nhờ tuổi đời bình thường dư dã, chúng ta hy vọng có cơ hội để có thể hoàn tất mọi ước nguyện từng ấp ủ tận đáy lòng sâu thẳm. Và một khi được thành tựu rồi, người ta ai cũng vậy, đâu sợ cái già, cái chết. Già có cái vui của già, nhất là còn vô cùng minh mẫn và cái chết do đó họ cũng đau có sợ. Tôi đôi khi hỏi đùa bà mẹ già của tôi trên 90 tuổi: “Má! Má có sợ chết không má?” Chả suy nghĩ gì, bà đáp ngay “sợ gì mậy!”
Vậy người ta sợ chết rồi sinh buồn phiền, đau khổ là khi hiện tượng này đến một cách “bất thường” bở do vô minh mà chúng ta luôn luôn ăn uống không đến xỉa gì đến trật tự muôn đời cua thiên nhiên.

Bài viết liên quan