Phương pháp Ohsawa với người lớn tuổi?

Phương pháp Ohsawa với người lớn tuổi? Tôi bây giờ già rồi, ăn theo phương pháp Ohsawa trễ?

Không, không bao giờ trễ cả. Chiếc xe đậu gần một bên, không bước lên mới trễ, chớ một khi lên rồi, ngồi máy lạnh thoải mái ngắm cảnh hai bên đường chẳng có gì là trễ. Chả lẽ ngồi lỳ dưới đất hay cuốc bộ là đắc sách hay sao? Đạo Phật thường dạy: Biển khổ mênh mang, quay đầu là bến! Bỏ gạo trắng, ăn gạo đỏ, tối ngủ ngon, không còn bón, kết quả không phải là nhãn tiền sao? Những ai còn tiếp tục cuộc ăn uống sai lầm cũ, đâu phải là sướng cái miệng rồi được chết phức một cái cho rồi. Cái bệnh nó không cho ăn ngon đâu nhé. Biết bao người giàu có bệnh hoạn, chung quanh họ chất đầy món ngon vật lạ nào ăn được. Điều đó giống như mẹ Mục Liên trong hỏa ngục. Chỉ cần có sức khỏe, thì dầu tuổi cao đi nữa, ăn một củ khoai, một chiếc bánh tráng vẫn thấy vô cùng thú vị.

Thành thử những người nói như trên là nói bướng khi sức khỏe hiện tại của họ còn sung, chứ một khi bắt đầu suy thì việc ăn uống, dầu cho có nhiều món ngon vật lạ cận kề, cũng chẳng thể nào nuốt cho trôi huống hồ là thưởng thức.

Theo Huỳnh Văn Ba biên soanh – Hỏi Đáp Ohsawa

Bài viết liên quan