Ăn chay truyền thống vớ thực dưỡng Ohsawa

Ăn chay truyền thống vớ thực dưỡng Ohsawa – Trong tôn giáo tôi theo có phép ăn chay, có đường tu tập thì chúng tôi đâu cần phải theo một đường lối tu hành nào khác hay phép tiếp thực Ohsawa của các ông cho thêm rắc rối, phải không nào?

Đáp: Đồng ý là trong phép ăn chay của các ông tốt thì có tốt và xa rời huyết nhục của chúng sinh. Không sát sinh chúng để bữa ăn của mình được “ngon cơm” hơn là một hành vi thắm đượm lòng từ bi và đáng được quý trọng. Nhưng các ông chắc biết, thực phẩm chay tịnh mà các ông dùng ngày nay đâu có mang lại một sức khỏe hoàn hảo vô bệnh để các ông thăng tiên trên nẻo đường tâm linh huyền diệu. Bằng cớ là rất nhiều người ăn chay trường ngã ra bệnh mà bệnh đôi khi rất ngặt nghèo kể cả nhiều tu sĩ trong các chùa chiền. Đó là những thực phẩm tươi tốt thiên nhiên đó nhé, chưa kể những món ăn ngoại nhập, hình thức và tên gọi nhưng những món đồ mặn “ô trọc” phản thiên nhiên, làm “bắt mắt” mọi người cho dù giữa chốn “thiền môn”!

Phương pháp Ohsawa giống mà không giống thế! cũng là chay nhưng trong đó có sự lựa chọn, có sự phân phối, có kỹ thuật nấu nướng và cách ăn uống, vì thế mà nó mang đến cho con người một sức khỏe tốt. Người Tây phương há không nói,  nhờ có sức khỏe của xác thân mà người ta mới được một tinh thần minh mẫn đấy sao? Cái minh ngày hôm nay, tốt, nhưng ngày mai, minh hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa, đó là điều mà sách vở thực dưỡng của Tiên sinh Ohsawa thường phát biểu!

Vậy nếu quý vị ăn chay theo cảm tính của mình mà thấy hoàn toàn tốt trên cả hai bình diện cơ thể và tinh thần thì không nói làm gì, nhưng nếu có sự cố và bất ổn thì tại sao lại không tìm một lối ăn chay khác, “khoa học” hơn, có lý luận, có triết lý mà đồng thời có trải nghiệm cảu nhiều người trong một thơi gian ngắn ngủ rễ chấp nhận, chẳng hạn trong vài ba ngày, và ba tuần, rât ít trường hợp vài ba tháng mới có thể thẩm định nên theo cùng không?

Theo Ohsawa thì phương pháp trường sinh còn là cơ sở vững chắc để chúng ta có thể đến tận căn để các nền đạo lý Đông phương. Chúng ta hãy nghe:

“.. Phật giáo và đặc biệt đạo phật Thiền là hiện thân của sự tuân thủ những luật tiết thực nghiệm ngặt. Thế mà ngày nay ở nhiều cuốn sách xuất bản tại Tây Phương viết về Thiền tông hay triết Ấn, không quyển nào giải thích đầy đủ về sự quan trọng của chúng trên nền tảng sinh học và sinh lý. Vì vậy không có gì phải ngạc nhiên, rằng sao triết Vệ-đà, đạo lão và đạo phật ở Tây phương, người ta không thể nào hiểu  một cách thấu đáo

Bài viết liên quan