Sống ở quê tốt hơn sống ở đô thị?

Sống ở quê tốt hơn sống ở đô thị? – Có người ở bên Mỹ về nói, bên ấy người ta thấy những nhóm rủ rê nhau tìm những miền xa vắng để sinh sống, tránh cái nạn chết vì bom nguyên tử trong tương lai và sinh hoạt đúng triệt để theo phương pháp Ohsawa hơn là sống nơi phố thị, nơi mà đồ ăn thức uống hầu như không được sạch, nghĩa là nhiễm đầy hóa chất. Ông nghĩ sao về vấn đề này, chúng ta có cần phải bắt chước như vậy không?

Phương pháp Ohsaw có cái hay là thực tiễn đi vào cuộc đời. Đó là một đạo pháp sống trong lòng thế gian đau khổ, bệnh hoạn để chuyển nó thành một đời sống thần tiên, tuy nghèo tiền nghèo bạc nhưng tinh thần ít ưu tư, phiền muộn. Chúng ta thử nghĩ xem trong bốn cái khổ chính của kiếp người, có phải cái mắt xích bệnh mới là tên đầu sỏ mà chỉ đến thời đại ngày nay chugns ta mới có nguy cơ chặt đứt một cách dễ dàng? Hạnh phúc biết bao và cái hạnh phúc này không cần tìm nơi ở cách ly.

Sống biệt lập hay ăn toàn thực phẩm sạch chưa hẳn là theo đúng phương pháp vì phương pháp Ohsawa đâu có chủ trương xa rời xã hội, và thực phẩm sạch mà không biết cách lựa chọn và không biết cách ăn uống như thế nào thì kết quả cũng đâu có khả quan.
Vậy thì khác với mọi tôn giáo, phương pháp Ohsawa không mang một màu sắc tín ngưỡng nào cả nên có thể hòa nhịp với mọi tôn giáo, khoa học và xã hội, và chúng ta không nên dựng chuyện nên đứng riêng lẻ giữa chợ đời.

Bài viết liên quan