Phương pháp gạo lứt muối mè ít người biết?

Phương pháp gạo lứt muối mè ít người biết? Theo tôi hiểu thì phương pháp gạo lứt muối mè ở Việt Nam không phải là không có rất nhiều người biết, ngay cả các tầng lớp trí thức và có học vị, vậy tại sao nó không phát triển mặc dầu được biết có đến hơn bốn mươi năm nay và nếu có biết chăng nữa thì cũng không nhiều người theo lâu dài?

Đúng thế, như tôi đã từng nói các chữ gạo lứt muối mè chúng làm hỏng cả một phương pháp kỳ diệu, một nền đạo lý thực tiễn, không những về mặt tâm linh mà ở cơ sở sinh học tức sức khỏe con người.

Trong sách vở Tiên sinh Ohsawa viết ra đâu có nói riêng bốn chữ này mà đề cập đến vô lượng cách ăn uống đúng phép và cô đọng lại trong 10 cách cơ bản rồi tùy trường hợp sức khỏe và tùy cơ ngơi địa lý, chúng ta tha hồ chọn theo sở thchs miễn là cái sở thích đó phù hợp luận lý và y học Đông phương.

Đối với nhân loại ngày nay, việc ẩm thực sao cho ngon lành là một thực thể vô cùng quan trọng trong đời sống hàng ngày. Sự khổ hạnh luôn luôn bị kích bác, ngay cả trong đời sống tu hành của các tôn giáo. Vậy nếu không có gì bức ngặt, không một ai chịu ăn uống kham khổ, dầu cho cách ăn uống này có tốt đẹp đến đâu. Tôi có một người bạn bị Ung thư phổi. Anh ta cứ nghĩ ăn uống theo phương pháp Ohsawa là đi vào một cuộc sống khổ hạnh hơn tu nên đâu có màng đến cơ hội cứu độ cuối cùng này.

Các chữ (gạo lứt muối mè) đã phản lại tác dụng khi một số người đề xuất tại Việt Nam muốn phổ biến khắp đất nước.

Vậy như tôi đã nói trước đây, chúng ta phải gọi nó đúng như thực chất của nó là phương pháp thực dưỡng hay trường sinh hoặc chính xác nhất, trọn vẹn nhất là phương pháp Ohsawa.

Điều tiếp theo chúng tôi muốn đề cập đến là ở Việt Nam, chúng ta có rất ít tài liệu về phương pháp này. Riêng của Tiên sinh có đến hơn 300 đầu sách bằng Nhật ngữ, đó là chưa kể sách vở và tạp chí bằng ngoại ngữ Pháp Anh…xuất bản ở Tây Phương. Sau Tiên sinh, còn biết bao đồ đệ và giới trí thức có học vị viết về chủ đề này, thế mà ở đất nước ta chỉ lèo tèo có hơn mươi cuốn có giá trị. Vậy thế hệ dầu trẻ, dầu cao tuổi này nay phải làm cách nào du nhập sách vở loại này, hiện có nhiều nước trên thế giới, về Việt Nam mới mong vực dậy một phương pháp có thể nói là kỳ diệu mà bấy lâu nay sống èo uột như một ký sinh vật mà cơ thể phát triển bất bình thường.

Điều cuối mà chúng tôi muốn nói nữa là những người tự nhận là thừa kế hay những ai từng được lợi ích nhờ phương pháp này tại Việt Nam phải mởi ít nhất một quán cơm gạo lứt với đầy đủ các món ăn ngon lành, hấp dẫn để thiên hạ có một nhãn quan mới khác hẳn cái nhìn bị thiên hạ đầu độc trước đây.

Có như vậy, chúng ta mới đáp đền một phần nào cái ơn khó đền đáp.

Bài viết liên quan