Nền y học hiện đại và thực dưỡng Ohsawa

Nền y học hiện đại và thực dưỡng Ohsawa – Nếu các ông nói các nền y học hiện nay không cần thiết cho con người khi chúng ta ăn uống quân bình và không bệnh gì gọi là nam y, vì chúng đều có thể hỗ trợ điều trị được theo phương pháp cả các ông: thế thì trong hiện thực, chúng ta thấy có những đứa trẻ sinh ra đã tật nguyền, dị dạng làm sao mà không cần Tây Y để phẫu thuật để hình hài chúng trở lại tương đối khỏe mạnh và bình thường, vậy các ông nghĩ như thế nào đây?

Đáp: Phương pháp Ohsawa là một môn triết học cổ của đông phương nay được phục hồi với mục đích là giúp con người lấy lại cái gì vốn có đã bị đánh mất. Đó là sức khỏe hạnh phúc thật sự.
Nếu ai ai cũng theo đúng đường lối của nó thì làm gì có sự kiện bất thường mà các ông đã nêu. Nhưng một khi sự kiện đã rồi thì vì lý tưởng là an toàn và hạnh phúc của con người, nên chúng tôi thường bài bác những cố chấp, không bản lãnh mà dám đương đầu với sự kiện ngoài tầm hiểu biết của mình nên đôi khi xảy ra nhiều chuyện không hay.
Xin nói thêm, phương pháp Ohsawa đâu có đòi giành cái quyền chạy chữ cho ai mà chỉ giúp cho họ một phương tiện để con người cũng như các ngành y thoát ra khỏi bế tắc và rồi ai ai cũng được hạnh phúc và trí phán đoán tối cao nơi tự thân tức chân hạnh phúc của mỗi cá nhân, nhờ cơ sở sức khỏe vững chãi mà được khai mở.
Tất cả đều phải ưu tiên cho sức khỏe và hạnh phúc của con người và ngành y nào phục vụ được điều đó đều đáng cho con người trân trọng và co ngợi, nhất là trong những trường hợp cấp cứu và phẫu thuật di dạng… Mà ai cũng công nhận là cần phải có.

Bài viết liên quan