Lối sống mới với thực dưỡng gạo lứt muối mè

Lối sống mới với thực dưỡng gạo lứt muối mè – Trong cuộc sống con người ta hay ken cựa ganh tị nhau rôi tự tôn tự ty, các ông là những người chủ trương “sống nghèo”, vậy đó có phải là một lối sống “thúc thủ” hay “cam phận và tự ti” không muốn “thăng tiến và làm giàu” trong một xã hội hầu như ai cũng muốn thế không?
Đáp: Đúng là chúng tôi chủ trưng “sống nghèo” nhưng  không phải cam chịu thân phận nghèo khổ, không làm cho đời mình càng ngày càng hạnh phúc hơn lên. Sống nghèo là để “mở ra” như trong truyện cỏ Ả Rập, một ngàn lẻ một đêm, “hạt mè!  Người hãy mở ra” chớ không phải “đóng lại”! Được như thế,  chúng ta mới mong bước vào một cảnh giới thênh thang hạnh phúc thật sự vô hạn và hoàn toàn tự do!
Thành thử, những người trong giới thực dưỡng, có thể nói không cần phải ganh tị ai mặc dù về vật chất họ không sáng bằng. Vì sao? Bằng để làm gì khi cái bằng ấy không cần thiết và có tính tương đối và phù du mộng ảo! Trong lòng họ nếu có gì, là tiếc cho những kẻ, dẫu giàu sang phú quý đến đâu chăng nữa, mà không có một cuộc sống thảnh thơi thú vị như mình!
Và cũng chính vì vậy, nếu thấy một ai, không có một lối sống cách mạng toàn triệt về thực dưỡng, mà nói không tự tôn hay tự ti và ganh tị cái hơn người của kẻ khác thì chúng tôi khó ma tin cho được

Bài viết liên quan