Ăn theo phương pháp Ohsawa mập hay ốm?

Ăn theo phương pháp Ohsawa mập hay ốm? Tại sao tôi thấy những người ăn theo phương pháp Ohsawa mà họ vẫn mập ù béo tốt, còn một số thì lại ốm nhom, thế thì ăn theo phương pháp này, mình sẽ mập lên hay ốm đi?

Thật ra người nào ăn theo phương pháp Ohsawa thì ốm chớ không mập. Hình ảnh của Tiên sinh và bà Lima cho thấy hai ông bà đều roi roi. Trong quyển “Hướng dẫn thực hành về nền y học Trường sinh Viễn Đông” cũng nói rằng họ ốm chớ không mập như thầy tu. Vậy nếu chúng ta thấy người nào ngập tròn béo tốt mà nói rằng họ theo con đường thực dưỡng Ohsawa thì nên xem lại họ nhận như vậy là có nghĩa gì. Họ muốn nói lên rằng những người ốm là ăn không đúng phương pháp chăng? Họ muốn nói thêm rằng Phật Tuyết sơn là bồ tát đi nhầm đường khổ hạnh chăng? Lầm! Một vị bồ tát chỉ một đời nữa là thành Phật thì lầm như thế nào được. Chúng tôi nói thế không phải là chúng tôi ca tụng cái ốm nhưng trong quá trình ăn uống đúng để thành tựu một cái gì mà thâm tâm mình ước nguyện thì cái ốm mập không thành vấn đề.

Phương pháp dưỡng dinh ohsawa | Thucduong.org

Hơn nữa, việc ăn uống đúng làm cho ta ốm đi là một bằng chứng tốt cho những ai mắc bệnh béo phì. Chúng tôi vốn ốm thì có ốm một chút nữa cũng không sao, miễn là có sức khỏe và tinh thần tốt là được, chứ người mập béo mà ăn đúng theo phương pháp Ohsawa lại mập ra nữa thì đó là một đại họa, còn đâu là một pháp môn lợi lích khắp quần sinh.

Nói là nói như thế chứ người theo phương pháp thực dưỡng nếu cần mập thì chả khó khăn gì. Ăn âm một chút là mập ra chứ khó gì đâu. Có điều, coi chừng mập thì tốt tướng đấy nhưng bên trong chưa chắc tốt đâu. Chúng tôi muốn nói về mặt sức khỏe và trạng thái tâm linh của một thể xác mang nhiều âm tính.

Huỳnh Văn Ba Biên soạn

Bài viết liên quan