Giời ăn – giời leo – Zona

Giời ăn – giời leo – Zona

Cách 1: 20 lá trà ba năm nấu với hai chén nước, sắc còn lại một chén để rửa vết thương.
Cách 2: Dùng dấm nuôi thoa hoặc nhúng gòn đắp lên vết thương.
Ăn gạo lứt muối mè số 7. Uống nước gạo lứt rang

Giời ăn - giời leo - Zona

Giời ăn – giời leo – Zona

Bài viết liên quan