10 Cách Ăn Theo Phương pháp Dưỡng Sinh

10 Cách Ăn Theo Phương pháp Dưỡng Sinh – Giáo  sư George Ohsawa đã  lập  ra 10  cách  ăn  uống  theo tỷ  lệ  phần trăm của  các  loại  thực phẩm khác nhau để  duy  trì  sức  khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh, với chế  độ  ăn  uống  tốt nhất (về  cân bằng âm và  dương) là  toàn ngũ  cốc  (số 7 cách ăn uống  để  tẩy độc). Cách ăn   uống   này   rất độc   đáo   và  được  những người đang áp  dụng phương cách dinh dưỡng ưa  chuộng. Bạn  nên  tìm  hiểu trước khi  áp  dụng bất  kì  cách ăn  uống mới  nào.

 

Cách

ăn số

Ngũ

cc

Rau  cỏ xào  khô và mặn

Canh

Tht

Rau sng trái

cây

Tráng ming

Nước

7100%

Chỉ uống khi thấy khát.

690%10%
580%20%
470%20%10%
360%30%10%
250%30%10%10%
140%30%10%20%
-130%30%10%20%10%
-220%30%10%25%10%5%
-310%30%10%30%15%5%

 

Bài viết liên quan