Tủ thuốc gia đình

Tủ thuốc gia đình – để phòng khi cấp cứu, trong nhà nên có sẵn các thứ sau:

Một chai tương lâu năm

Tương tamari lâu năm

Tương tamari lâu năm

Một chai dầu mè

Dầu mè đen nguyên chất bán ở đâu Hà Nội

Dầu mè đen nguyên chất bán ở đâu Hà Nội

Một lọ muối sống

Áp muối

Áp muối

100g trà ba năm (trà bancha)

Trà bancha gạo lứt đỗ đỏ

Trà bancha gạo lứt đỗ đỏ

100g bột sắn dây

Bột sắn dây ướp hương bưởi

Bột sắn dây ướp hương bưởi

10 trái ô mai thực dưỡng (mơ muối lâu năm, chanh muối lâu năm)

Mơ muối lâu năm

Mơ muối lâu năm

Vài củ gừng

Gừng tươi

Gừng tươi

Nắm ngải cứu

Ngải cứu khô

Ngải cứu khô

Ít bột cà dentie

Bột đentie

Bột đentie

 

Bài viết liên quan