Đau thắt ngang thắt lưng

Đau thắt ngang thắt lưng

Đau thắt ngang thắt lưng

Đau thắt ngang thắt lưng


1 khúc xương rồng ba khía (thân láng) dài 3 tấc, xắt mỏng. 1kg muối hột rang cho hết nổ. Giường lót giấy báo và lá chuối chồng lên lớp giấy báo vì rất nóng, đổ muối đã rang lên lá chuối, sau cùng xếp lớp xương rống xắt mỏng phủ lên lớp muối. Lấy khăn lông phủ lên xương rồng, rồi nằm vùng đau lên khăn lông đã phủ xương rồng.

Bài viết liên quan