Vừng vàng chín (mè vàng) 500g

Vừng vàng chín (mè vàng) 500g

Vừng vàng chín (mè vàng) 500g