Lưỡi dao được làm bằng thép trắng của Đức

Lưỡi dao được làm bằng thép trắng của Đức

Lưỡi dao được làm bằng thép trắng của Đức